Ana SayfaKültürDeneysel Baskıresim

Deneysel Baskıresim

İlk çağdan günümüze kadar mekan kavramı gerek düşünsel, gerekse görsel açıdan kullanılmıştır. Mekan, sözlük anlamı açısından “Bir kimsenin, bir şeyin bulunduğu, bir eylemin gerçekleştiği yerdir.

Resimde mekan, kompozisyonu oluşturan figürlerin bir araya gelerek üçüncü boyut yanılsaması oluşturacak biçimde düzenlemesidir”. Görsel sanatlarda, izleyicide algılanması istenen mekan kavramı farklı yöntemlerle oluşturulur.

Sanatçı, kompozisyonunda seçtiği nesneleri çeşitli mantık ilişkileri kurarak yerleştirir. 1960’lı yıllardan sonra sanatçılar, mekan’a vurgu yapan, izleyicileri eserin içine alan, arazi sanatı, çevre sanatı, optik sanat vb; yeni arayışlara girdiler. Bu süreçte mekan’a yapılan eklemeler mekanları sanat nesneleri haline dönüştürdü.

gokhanmms-AndreeAnneDupuisBourret-deneysel-baskiresim
Andrée-Anne Dupuis-Bourret

Sanat alanında yaşanan gelişmeler, resim ve baskıresimde eş zamanlı olarak ilerledi. Baskıresim sanatçıları, değişimden deneysel çalışmalar ve yeni sunum şekilleri ile çıktılar.

Deneysel baskıresim birçok teknik ve kalıp kullanılarak oluşturulacak olan görselin mekan ile ilişkilendirilmesi ve mekanın bir parçası haline getirilmesi sonucu oluşur.Deneysel baskıresimde yapıtın sunumu önemlidir, bu şekilde ancak yapıt büyük etki gücüne sahip olur ve ortamın bütünleyici bir parçası haline gelir.

Sanatçı, izleyicinin uzun süreli bir derin düşünme ve irdeleme sürecine girmesini sağlayacak şekilde eserlerini sergiler ve bazı durumlarda eserlerinin boyut ve hacminde değişiklikler yapar.

gokhanmms-John Hitchcock-deneysel-baskiresim
John Hitchcock

Sanat yapıtlarını algılamak izleyicinin kişisel birikimi ile ilgilidir. Güncel sanat çalışmalarının izleyiciler açısından algılanması, çoğu zaman, diğer çalışmalara göre daha güçtür.

Sanatçılar geleneksel yöntemlerden yola çıkarak geliştirdikleri deneysel yöntemleri baskıresmin oluşum ve uygulama bölümlerinin yanında sunum ve sergileme yöntemlerinde de kullanmaktadırlar.

Birçok sanatçı, baskıresmin en klasik sunum biçimi olan çerçeveleme yöntemini kullanmak istemeyip , izleyicileri çerçevesiz olarak hazırladığı baskıları ile buluşturmuştur. İzleyici ve baskılar arasında hiçbir engel yoktur. Bu yaklaşım izleyiciyi esere dokunmaya ve hissetmeye teşvik etmektedir.

Çağdaş baskıresim içinde deneysel yöntem ve teknikler 1960 sonrası dönemden günümüze kadar kullanılmaktadır.

Önceki
Çektiğiniz Fotoğrafları Snapchat İle Nasıl Gönderirsiniz?
Sonraki
WordPress’te Yazınızın Görseli Nasıl Olmalı?